Thi công, lắp đặt bồn nấu keo tại Bình Dương, Hà Nam