Thi công, lắp đặt hệ thống monorail khách hàng tập đoàn Bluecosp