Thi công, lắp đặt nhà xưởng, xưởng giày, xưởng may, xưởng cơ khí